Tjebbe's Hiem

 2011   

Jikke-Rikst van Emelangen  &  Edou fan 't Leechlan

 2012

Jikke-Rikst van Emelangen & Jurre

 2013  

Beike & Moby fan de Eenhoornleijn                                                     

  2015    

Beike & Krijn (Jurre Wille fan 't Ruumels Hiem)

  2017

Beike & Brander fan de Frije Wetters.